Struktura organizacyjna

 W skład Zespołu Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego wchodzą:

1. Technikum Ekonomiczne nr 8

2. Szkoła Policealna nr 9