Pracownicy szkoły

  • Drukuj

rok szkolny 2020/21

  • Pracownicy pedagogiczni

 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot 

Augustyniak Izabella

język niemiecki

Berliński Roman

język angielski

Bogusławska Lilianna

przedmioty zawodowe reklamowe, plastyka

Chamczyk Barbara język angielski, język hiszpański
Dutkiewicz Elżbieta język angielski

Grzegorczyk Beata

wychowanie fizyczne

Hoch Paweł

język rosyjski

Kaczyńska Anna przedmioty zawodowe ekonomiczne

Kalinowski Piotr

geografia

Kosewski Krzysztof

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Kowalczyk Dorota

język angielski

Krzymowski Piotr

Kubik Karolina

język angielski

chemia

Kudełka Krzysztof

przedmioty zawodowe ekonomiczne, matematyka

Kunkiewicz Anna

pedagog szkolny

Laskowski Mikołaj

przedmioty zawodowe reklamowe

Łażewska Dorota

religia, zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców

Łępicka Danuta

matematyka

Majewska Grażyna

język niemiecki

Makolądra Rafał

przedmioty zawodowe reklamowe

Michałowski Krzysztof

wychowanie fizyczne

Mikłus Ewa 

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Mikołajczyk Katarzyna

geografia

Mikulska Bogusława informatyka, przedmioty zawodowe ekonomiczne
Misztak Teresa przedmioty zawodowe ekonomiczne
Mirgos Małgorzata przedmioty zawodowe reklamowe

Mrzygłód-Piszek Jolanta

wiedza o kulturze,  historia, filozofia

Orłowska Beata

przedmioty zawodowe  ekonomiczne

Paśnicka Agnieszka

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Piłat Edyta

język polski

Plichcińska Małgorzata

wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe

Rogowska-Oktaba Halina

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Rokita Mariusz

wychowanie fizyczne

Sanocka Nela

przedmioty zawodowe ekonomiczne
Skoczyńska Jolanta bibliotekarz
Ulman Ewa historia, elementy prawa

Węglicki Krzysztof

język angielski

Wiącek Katarzyna

matematyka

Wichrowska Iwona

pedagog szkolny

Widawska Joanna

język polski

Wierzbicka Jolanta

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Wojtczuk Małgorzata

podstawy przedsiębiorczości

Wójcik Joanna

przedmioty zawodowe reklamowe
Wysocki Ryszard przedmioty zawodowe reklamowe

 

 

 

  • Pracownicy administracji i obsługi

 


Nazwisko i imię


Stanowisko

 

Skokowska Ewa

kierownik gospodarczy

 

Karbowiak Anna

sekretarz szkoły

 

Piasecka  Anna

specjalista

 

   

Król Agnieszka

Kowalczyk Teresa

sprzątaczka

sprzątaczka

 

 

Rydzio Bożena

Stolarczyk Barbara

sprzątaczka

sprzątaczka

Rumińska Grażyna

sprzątaczka

 

Rosa Józef

dozorca