Pracownicy szkoły

rok szkolny 2019/20

  • Pracownicy pedagogiczni

 

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot 

 Berliński Roman

język angielski

Bogusławska Lilianna

reklama, plastyka

Chamczyk Barbara

język angielski

Górecki Paweł

język rosyjski, bibliotekarz

Grzegorczyk Beata

wychowanie fizyczne

Kaczyńska Anna

przedmioty zawodowe

Kalinowski Piotr

geografia,  biologia

Kasjaniuk Marcin

wiedza o społeczeństwie

Klimek Paulina

fizyka

Kosewski Krzysztof

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Kowalczyk Dorota

język angielski

Kowalska Ewa

biologia

Krzymowski Piotr

język angielski

Kudełka Krzysztof

przedmioty zawodowe

Kunkiewicz Anna

pedagog

Łażewska Dorota

religia

Łępicka Danuta

matematyka

Majewska Grażyna

język niemiecki

Makolądra Rafał

przedmioty zawodowe

Michałowski Krzysztof

wychowanie fizyczne

Mikłus Ewa 

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Mikołajczyk Katarzyna

geografia

Mikulska Bogusława informatyka

Mrzygłód-Piszek Jolanta

wiedza o kulturze,  historia

Orłowska Beata

przedmioty zawodowe

Paśnicka Agnieszka

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Plichcińska Małgorzata

wychowanie fizyczne

Rogowska-Oktaba Halina

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Rokita Mariusz

wychowanie fizyczne

Skoczyńska Jolanta

bibliotekarz

Spytek Tomasz

język polski
Suwalska Arleta język angielski

Ulman Ewa

historia, elementy prawa,

Wiącek Katarzyna

matematyka

Wichrowska Iwona

pedagog

Widawska Joanna

język polski

Wierzbicka Jolanta

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Wojtczuk Małgorzata

podstawy przedsiębiorczości
Wysocki Ryszard przedmioty zawodowe

 

 

 

  • Pracownicy administracji i obsługi

 


Nazwisko i imię


Stanowisko

 

Skokowska Ewa

kierownik gospodarczy

 

Karbowiak Anna

sekretarz szkoły

 

Piasecka  Anna

specjalista

 

   

Wieczorek Grażyna

sprzątaczka

 

 

 

Rydzio Bożena

sprzątaczka

 

Rosa Józef

dozorca

Stolarczyk Barbara

sprzątaczka