Pracownicy szkoły

rok szkolny 2015/16

  • Pracownicy Pedagogiczni

 

Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

 

Stopień awansu zawodowego

1.

Baraniak Monika

 

język polski

nauczyciel mianowany

2.

Berliński Roman

 

język angielski

nauczyciel mianowany

3.

Bielecka Ewa

 

chemia                       bibliotekarz

nauczyciel dyplomowany

4.

Bogusławska Lilianna

 

przedmioty z zakresu reklamy nauczyciel dyplomowany

5.

Chamczyk Barbara

 

język hiszpański,    język angielski

nauczyciel mianowany

6.

Górecki Paweł

 

język rosyjski, logistyka nauczyciel mianowany

7.

Grzegorczyk Beata

 

wychowanie fizyczne     bibliotekarz

nauczyciel dyplomowany

8.

Kalinowski Piotr

 

geografia,  biologia

nauczyciel kontraktowy

9.

Kosewski Krzysztof

 

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

nauczyciel dyplomowany

10.

Kowalczyk Dorota

 

język angielski

nauczyciel mianowany

11.

Kowzanowicz Włodzimierz

 

fizyka

nauczyciel mianowany

12.

Kudełka Krzysztof

 

przedmioty ekonomiczne

nauczyciel mianowany

13.

Łępicka Danuta

 

matematyka

nauczyciel mianowany

14.

Medeński Wojciech

 

informatyka, przedmioty z zakresu reklamy

nauczyciel dyplomowany

15.

Mikłus Ewa

 

przedmioty ekonomiczne

nauczyciel dyplomowany

16.

Milwicz Irena

 

informatyka                     pedagog

nauczyciel dyplomowany

17.

Mrzygłód-Piszek Jolanta

 

wiedza o kulturze  historia

nauczyciel dyplomowany

 18.

Orłowska Beata

 

przedmioty zawodowe

nauczyciel kontraktowy

19.

Plichcińska Małgorzata

 

wychowanie fizyczne

nauczyciel dyplomowany

 20.

Rogowska-Oktaba Halina

 

przedmioty ekonomiczne   nauczyciel dyplomowany

21.

Skrzypek-Bakota Grażyna

 

język niemiecki nauczyciel dyplomowany

22.

Stolarski Jarosław

 

przedmioty logistyczne

nauczyciel mianowany

23.

Ulman Ewa

 

historia, wos, elementy prawa,etyki i psychologii

nauczyciel dyplomowany

24.

Zawisza Olgierd

 

religia nauczyciel kontraktowy

 

 

 

  • Pracownicy Administracji i Obsługi

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

 

1.

Skokowska Ewa

kierownik gospodarczy

 

2.

Karbowiak Anna

sekretarz szkoły

 

3.

Maciejak Martyna

specjalista

 

4.

Wieczorek Grażyna

starsza woźna

 

6.

Olewnik Krystyna

sprzątaczka

 

7.

Rydzio Bożena

sprzątaczka

 

8.

 

Rosa Józef

dozorca