Majątek szkoły

 

  • ŚRODKI  TRWAŁE – 826 641,70

 

  • WYPOSAŻENIE – 616 500,00

 

  • WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – 7 500,00

 

  • KSIĘGOZBIÓR – 22 467,01